03-09-08

hier zijn dan de srangers


Schele Vanderlinden :De Strangers

on de kante van Lier
woont nen ouwe pompier
ne vent diên a zo scheel as nen otter zie
mor hij was.. zè ni bang
vruuger jare pertang
bij ieder vraa de superfavorie
want hij hee zè gerust
hiêl wa mokkes gekust
en da z'et gèren hodde da was e feit
hij is nooit ni getrouwd
want hij was zonder fout
den dorps-stier in zijne glorentijd

en kreege z'm in de mot
riep iedereen lak zot:

hier hedde ... schele van der linde
van hiêl de stad. . de grootste schat . . de meest beminde
schele van der linde
zo'n pompier as diê van Lier. . kostte nieverans ni vinde
al stoeng ze rechteroogske wa kadul
veur ieder wefke was 't nen toffe knul

ikke . . ikke. . schele van der linde. . mor alleman zee in de tijd. .
"ons prutoog" of. . "ons loekerke" . . surtout de maskes. . allemaal
ware ze stapelzot van mij. . allemaal. .
allé. . de vrouw van de champetter die stak heur kot in brand
omda'k mor langs zou wille kome
en de madam van den doktoor. . da was 'n ou schuur. .
as die begost te brande
en de meid van de pastoor. . wa da die allemaal ..oehoe. .

op ne keer kwam e mens
van on d'Hollandse grens
ze zee: "zeg schele, luistert na is nor mij
komde ni nor m'n huis
want ik woon daar in Sluis
en 'k hem daar wel ne sexsboetik of drij. ."
en de schele docht na en toen zeet'm: "och ja. .
e sexboetikske kan nog zo slecht ni zijn. .
en daarbij . . winkelier. .
da's zo goed'as pompier.."
en hij vertrok toen mè den eersten trein

hij docht. . na zennek bon
ik zit daar on de bron

en weg was...schele van der linde
van hiêl de stad . . de grootste schat. . de meest beminde
schele van der linde
zo'ne pompier as diê van Lier. . kostte niverans ni vinde
al stoeng ze rechteroogske wa kadul
veur ieder wefke was 't nen toffe knul

sè . . a'k 'r on denk. . van toen a'k in diên trein zat
docht ik al...zouwe z'r ni 't hard onder lije? ?
en wette wa'k achteraf in Sluis heb hore vertelle ? ?
da de vrouw van de champetter nor d'asserance liep
veur de schaai on heur verbrand kot ...
en de madam van den doktoor. . die ou schuur...asse
nor e klooster was getrokke uit leuddevedeu. .
en de meid van de pastoor liet mor misse leze omda'k
zou terugkome...de sloor. .

na verloop van nen tijd
kreeg 'm dikkemen' spijt
en wou h'm t'rug z'n djoppeke van pompier
van die winkels mè sex
had 'm toch zo'n complex
zodanig dat 'm 'r horendul van wier
en hij zee: "da's te stoem. .
'k gonne kikke veroem
want ginderachter kent mij nog iedereen
en ik hem zo'n gedacht
da kik daar weur verwacht
mor toe hem aankwam stoeng 'm daar alleen

en toen ik daar zo stillekes en alleen on de stase
stoeng. . hoorde-n-ik ineens. . "awel. . wie da we daar
hemme" . . . en daar stoeng de champetter en de pastoor
en meneer doktoor
en de champetter diê zee: "miljârde a die van mij da
wet da ge wèr t'rug zij' . . stekt ze vanèr ons kot in brand..!!"
en den doktoor zee: "en a die van mij het wet. . gooit
z'in 't klooster heur kap over d'haag. .!"
en de pastoor zee: "mijn meid hee g'et precies al geroke. .
en sè daar komt z'af. . zie d'is wie as z'almol bij hee. .
paula. . rosa. . emmelie. . angèl . . lowis. . en mie
van trees van emmerance. . en zie is, die van den bakker
is er ook bij, oh. . en die dikke van den beenhouwer,
't is ni waar hé. . die allemaal veur mij kome. .

hier hedde...schele van der linde
van hiêl de stad. . de grootste schat. . de meest beminde
schele van der linde. . zo'ne pompier as diê van Lier
kostte nieverans ni vinde
al stoeng ze rechteroogske wa kadul
veur ieder wefke was 't nen toffe knul
hier hedde...schele van der linde
van hiêl de stad . . de grootste schat. . de meest beminde

06:15 Gepost door Hexana in Oldies Nederlands | Permalink | Commentaren (1) | Tags: oldies |  Facebook |

Commentaren

Dat is al een oudje hé... maar de strangers blijven het goed doen...al zijn ze nu toch met ééntje minder.
Hun liedjes zijn altijd een succes geweest!
Fijne woensdag nog!
Liefs

Gepost door: Veerle | 03-09-08

De commentaren zijn gesloten.